Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

HỘI NGHỊ KHOA HỌC 7/11/2020

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LẦN THỨ XIII

KHOA ĐIỀU DƯỠNG – KỸ THUẬT Y HỌC

TRƯỜNG ĐHYK PHẠM NGỌC THẠCH

NGÀY 07/11/2020

 

      Sáng ngày 07 tháng 11 năm 2020, trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XIII năm 2020 của Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch, Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật y học tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ phiên Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, gồm 10 đề tài khoa học thuộc lĩnh vực Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học.

      Hội nghị đã thu hút sự tham gia của gần 200 quý đại biểu và khách mời bao gồm: Thầy/Cô thuộc Cố vấn Khoa; đại diện các Bệnh viện liên kết với Khoa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các giảng viên cũng như sự tham dự của các học viên, sinh viên Khoa Điều dưỡng – KTYH.

 

      Các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học là một phần không thể thiếu của nghiên cứu Y học, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra những bằng chứng khoa học tin cậy giúp củng cố và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh. Các đề tài báo cáo năm nay phần lớn vừa mới công bố, mang tính đa dạng với nhiều chuyên ngành như: Điều dưỡng, Chăm sóc giảm nhẹ, Cấp cứu ngoài bệnh viện, Khúc xạ nhãn khoa, Xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh,…. Hội nghị là cơ hội để giảng viên và đồng nghiệp cùng nhau chia sẻ kết quả nghiên cứu cũng như tạo mối liên kết giữa các chuyên ngành với nhau.

      Hội nghị Khoa học – Công nghệ phiên Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học lần thứ XIII năm 2020 hứa hẹn đánh dấu một bước phát triển mới trong việc triển khai thực hiện chiến lược phát triển về Khoa học – Công nghệ của Khoa và Trường giai đoạn năm 2020 – 2025.

                                                               Ban Tổ Chức Sự Kiện – Khoa ĐD-KTYH                                        

Quy Định
Tài Liệu
Video