Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TẠI KHOA ĐD-KTYH

KHOA ĐIỀU DƯỠNG – KỸ THUẬT Y HỌC

BAN ĐÀO TẠO


HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TẠI KHOA ĐD-KTYH

I. Các khóa Đào tạo liên tục tại khoa

  1. Quản lý Điều dưỡng: Thời gian học 3 tháng (350 tiết), đã đào tạo được 15 khóa
  2. Tăng cường năng lực quản lý Điều dưỡng: Thời gian học 7 ngày (56 tiết), đã đào tạo được 20 khóa
  3. Kiểm soát nhiễm khuẩn chuyên ngành tiệt khuẩn trung tâm: Thời gian học 3 tháng (340 tiết), đã đào tạo được 10 khóa
  4. Bồi dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức: Thời gian học 6 tháng (740 tiết), đã đào tạo được 3 khóa

Và một số khóa ngắn hạn khác mang tính chất cập nhật và củng cố kiến thức

II. Kế hoạch đào tạo

Đây là các khóa thường xuyên được tổ chức tại khoa, trung bình khoảng 2-3 khóa/năm. Hiện tại các lớp trên đang có thông báo chiêu sinh khóa mới trên trang website của trường và khoa.

Quy Định
Tài Liệu
Video