Thành tích Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật y học đã đạt trong các năm qua :

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tặng bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” trong nhiều năm: 2007 – 2008, 2008 – 2009, 2009 – 2010, 2010 – 2011, 2011 – 2012, 2012 – 2013, 2013 – 2014, 2014 – 2015, 2015 – 2016, 2016 – 2017, 2017 – 2018

Huân chương lao động hạng ba

Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ

Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh (2009 - 2012)

Bằng khen tập thể của khoa (2007 - 2010)

THÀNH TÍCH KHOA ĐIỀU DƯỠNG - KỸ THUẬT Y HỌC

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kế hoạch được giao, sáng tạo trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao trình độ chuyên môn , nghiệp vụ, chính trị và quản lý. Luôn có tinh thần và cung cách phục vụ tốt học sinh, sinh viên. Tích cực và sáng tạo trong việc tiến hành biên soạn và xuất bản tài liệu giảng dạy và huấn luyện điều dưỡng trình độ trung cấp và cử nhân. Xây dựng thành công kế hoạch khả thi về đào tạo cử nhân điều dưỡng đạt kế hoạch tuyển sinh 2010. Có chiến lược đào tạo và phát triển tốt nguồn cán bộ với trình độ chuyên môn đại học (cử nhân) và sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ điều dưỡng). Mở rộng quan hệ quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học về điều dưỡng và hộ sinh với nhiều quốc gia trong khu vực và quốc tế như Thailan, Philippine, Singapore, Nhật , Canada, Úc , Áo , Mỹ …

Tập thể lao động tiên tiến liên tục 9 năm từ 1999 đến 2007.Tập thể lao động xuất sắc các năm 2008, 2009. Đạt nhiều khen thưởng của tổ chức công đoàn trường và ngành y tế về nữ công, phụ nữ hai giỏi, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và các phong trào học tập chính trị. Năm 2009 bằng khen của Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố do đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liên tục.

Khoa – Bộ môn được nhận nhiều Bằng khen – thành tích cao của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh:

– Năm 2011, Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học nhận danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc”.- Năm 2012 – 2013, Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học nhận danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc”.- Năm 2013 – 2014, Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học nhận danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc”.- Năm 2014 – 2015, Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học nhận danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc”.
– Năm 2015 – 2016, Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học nhận danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc”.
– Năm 2016 – 2017, Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học nhận danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc”.
– Năm 2017 – 2018, Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học nhận danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc”.
– Bộ môn Chăm sóc Người bệnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liên tục góp phần tích cực trong phong trào thi đua Thành phố nhân kỷ niệm 20 năm thành lập trường (1989 – 2009).
– Bộ môn Điều dưỡng – Hộ sinh hoàn thành xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua liên tục 5 năm nhân Đại hội thi đua yêu nước Thành phố lần thứ V (2005 – 2010).
– Năm 2010 – 2011, Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2 năm liên tục.
– Năm 2011 – 2012 và năm 2012 – 2013, Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2 năm liên tục.
– Năm 2013 – 2014 và năm 2014 – 2015, Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2 năm liên tục.
– Năm 2015 – 2016 và năm 2016 – 2017, Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2 năm liên tục.
– Năm 2016 – 2017 và năm 2017 – 2018, Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2 năm

Khoa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kế hoạch được giao trong nhiều năm, đặc biệt trong 3 năm qua. Khoa luôn sáng tạo và chủ động trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị và quản lý.

Luôn có tinh thần và cung cách phục vụ tốt với học sinh, sinh viên. Tích cực và sáng tạo trong biên soạn, xuất bản tài liệu giảng dạy và huấn luyện điều dưỡng từ trình độ trung cấp, cử nhân và sau đại học. Xây dựng thành công kế hoạch đào tạo cử nhân điều dưỡng hệ chính quy, vừa làm vừa học và chuyên khoa I điều dưỡng, nâng cao chất lượng đào tạo. Đoàn kết nội bộ tốt

Có chiến lược đào tạo và phát triển tốt nguồn cán bộ giảng với trình độ chuyên môn cao: đại học và sau đại học. Tích cực mở rộng quan hệ quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học về điều dưỡng và hộ sinh với nhiều quốc gia như Thailan, Philippine, Singapore, Cannada, Nhật, Úc, Áo, Mỹ …

Tập thể lao động tiên tiến liên tục 9 năm, Tập thể lao động xuất sắc từ năm 2008 đến năm 2011. Năm 2009, 2010 được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen.

Phó Giáo sư,Tiến sĩ Cao Văn Thịnh, Sinh năm 1960, Trưởng Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật y học, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh

Với vai trò Trưởng Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, ông luôn cố gắng mở rộng qui mô đào tạo và từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. Luôn cải tiến chương tình đào tạo phù hợp, từng bước đã xây dựng được thương hiệu. Cơ sở vật chất được đầu tư đầy đủ và hợp lý, với trang thiết bị hiện đại tương đương với các nước có nền y học tiên tiến đã giúp cho các thế hệ học sinh, sinh viên có điều kiện thực tập tốt nhất. Đặc biệt ông chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên của Khoa với trên 70 giảng viên (trong đó đã có 03 nghiên cứu sinh điều dưỡng, 10 thạc sỹ điều dưỡng, 7 CKI và các cử nhân điều dưỡng, kỹ thuật viên có trinh độ chuyên môn tốt, góp phần đáng kể trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực điều dưỡng và kỹ thuật viên y học cho thành phố. Mỗi năm, Khoa đã đào tạo và đóng góp cho ngành Y tế thành phố gần 600 điều dưỡng (trung cấp, cử nhân, sau đại học) và 50 hộ sinh. Luôn thắt chặt mối liên kết Viện – Trường trong đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực. Đồng thời mở rộng, phát triển mạnh quan hệ quốc tế trên các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ. Hướng tới đào tạo điều dưỡng viên, kỹ thuật viên chất lượng cao (có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế) đáp ứng được tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế. Với những thành tích đạt được và những đóng góp cho ngành Y tê thành phố, năm 2012, Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học đã được Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen.

Ngoài ra, ông còn tham gia khám chữa bệnh chuyên Khoa lồng ngực – mạch máu tại Bệnh viện Nhân dân 115 với vai trò là Trưởng Khoa (LNMM). Ông đã trưc tiếp phẫu thuật nhiều trường hợp chấn thương và bệnh lý cứu sống nhiều người bệnh hiểm nghèo. Ông còn tích cực áp dụng và triển khai các kỹ thuật mới, hiện đại trong khám chữa bệnh như phẫu thuật nội soi lồng ngực, mạch máu, bướu giáp, Lasre nội tĩnh mạch … Rút ngắn thời gian điều trị, giảm chi phí và hạn chế tai biến sau phẫu thuật. Không dừng lại ở đó, ông luôn chăm lo, cải tiến qui trình chuyên môn hoàn thiện công tác nhận bệnh, theo dõi, phẫu thuật và chăm sóc sau mổ phù hợp với thực tế.