Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Y tế được thành lập năm 1989, cùng lúc đó Bộ môn Chăm sóc người bệnh cũng ra đời với số lượng giảng viên khoảng 20 người. Đối tượng đào tạo trong giai đoạn này là điều dưỡng sơ, trung cấp, hộ sinh, y sĩ.
  • 19/11/2009 Bộ môn Chăm sóc người bệnh được đổi tên thành Bộ môn Điều dưỡng – Hộ sinh với 4 phân môn:
+ Phân môn Điều dưỡng cơ bản
+ Phân môn Điều dưỡng đa khoa
+ Phân môn Điều dưỡng cộng đồng
+ Phân môn Hộ sinh

Số lượng giảng viên khoảng hơn 30 người. Đối tượng đào tạo trong giai đoạn này cũng là điều dưỡng sơ, trung cấp và hộ sinh. Phương hướng trong những năm tới là đào tạo Cử nhân Điều dưỡng.

  • Năm 2010 Khoa được nhà trường giao nhiệm vụ đào tạo đối tượng Cử nhân Điều dưỡng chính quy.
  • 27/7 /2011: Khoa điều dưỡng – Kỹ thuật Y học thành lập với 8 Bộ môn:

+ Bộ môn Điều dưỡng cơ bản
+ Bộ môn Điều dưỡng lâm sàng
+ Bộ môn Điều dưỡng cộng đồng
+ Bộ môn Hộ sinh
+ Bộ môn Xét nghiệm
+ Bộ môn Vật lý trị liệu
+ Bộ môn Kỹ thuật hình ảnh
+ Bộ môn Huấn luyện kỹ năng y khoa tiền lâm sàng

  • Năm 2011 Khoa được tuyển Cử nhân Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học. Và tháng 9/2011 Bộ Y tế đã thẩm định cho phép đào tạo Điều dưỡng chuyên khoa I.
  • 30/05/2012, Bộ môn Quản lý Điều dưỡng được thành lập theo quyết định số 939/QĐ- ĐHYPNT là 1 trong 10 bộ môn của Khoa.
  • 08/10/2013, Bộ môn Điều dưỡng Gây mê Hồi sức được thành lập theo quyết định số 2026/QĐ – TĐHYKPNT.
  • 18/12/2018, Bộ môn Điều dưỡng cấp cứu và chăm sóc trước bệnh viện theo quyết định số 5509/QĐ – TĐHYKPNT.
  • 26/10/2020, Bộ môn Điều dưỡng cấp cứu và chăm sóc trước bệnh viện đổi tên thành Bộ môn Điều dưỡng Cấp cứu Ngoại viện thuộc Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch theo quyết định số 4206/QĐ – TĐHYKPNT.

Hình ảnh cán bộ lãnh đạo Bộ môn Điều dưỡng qua các thời kỳ: