Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học tọa lạc tại lầu 4 khu A2 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch với diện tích khoảng 2000m2, gồm có:

KHU HÀNH CHÍNH

Là nơi làm việc của Văn phòng. Đây là bộ phận tham mưu cho khoa trong các lĩnh vực hành chính, chương trình đào tạo, lịch giảng, nghiên cứu khoa học và đối ngoại. Gồm 4 bộ phận:
– Bộ phận Thư ký
– Bộ phận Đào tạo
– Bộ phận Hợp tác Quốc tế
– Bộ phận Quản trị

PHÒNG HỌP

Với sức chứa 60 người, là nơi hội họp và sinh hoạt tập thể của Khoa

PHÒNG TRUYỀN THỐNG

Nơi lưu trữ một số kỷ vật và hình ảnh qua các thời kỳ phát triển của Khoa.

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN MÔ PHỎNG

Với đầy đủ các trang thiết bị và mô hình giúp học sinh – sinh viên có thể thực tập tiền lâm sàng.

PHÒNG HỌC THỰC HÀNH

Có mô hình và thiết bị nghe nhìn giúp các em thực tập cơ sở tốt.

Nâng cao tính tự giác, tích cực kiên nhẫn của học sinh – sinh viên trong quá trình học tập.Giúp học sinh – sinh viên tự hoàn thiện kiến thức cho bản thân sau các giờ dự lý thuyết và thực hành.

Rèn luyện cho sinh viên – học sinh có thói quen suy nghĩ và tự tin giải quyết công việc một cách độc lập.

Củng cố và nâng cao những kỹ năng – kỹ xảo ứng dụng trong lâm sàng nhờ sự kết hợp khoa học giữa “học” và “hành” qua quá trình tự học.

ĐƠN VỊ SỬA CHỮA, BẢO TRÌ VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU GIẢNG DẠY

Nhận bảo trì, sửa chữa, sản xuất vật liệu mô hình giảng dạy.

Nhận và sửa chữa mô hình khi có nhu cầu và sản xuất mô hình giảng dạy mới.

Lab Bộ môn Xét nghiệm