Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

GIỚI THIỆU CHI ĐOÀN VIÊN CHỨC 2

Chi đoàn viên chức 2 là một trong ba chi đoàn thuộc khối CBNV của Đoàn trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của BCN Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học.

Với đội ngũ cán bộ trẻ trung, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, đoàn viên Chi đoàn viên chức 2 đã tích cực tham gia các chương trình hoạt động của Đoàn trường, Thành đoàn tổ chức: các hoạt động sinh hoạt chủ điểm, Địa chỉ đỏ, tham gia hội thi Ánh sáng thời đại, hoạt động “Hiến máu tình nguyện”, hỗ trợ hội thi học thuật “Ngọn đèn Florence” hàng năm dành cho sinh viên khối Điều dưỡng, hỗ trợ đón tiếp các đoàn học sinh tham quan trong chương trình định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT,…

Đồng thời, BCH Chi đoàn cũng chủ động tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của đoàn viên Chi đoàn, xây dựng Công trình thanh niên “Mỗi đoàn viên thanh niên – Một câu chuyện Bác Hồ” nhằm tích cực hưởng ứng cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; phối hợp với Công đoàn Khoa, văn phòng Khoa tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt, giao lưu trong Khoa, tham gia hỗ trợ đón tiếp các đoàn sinh viên quốc tế đến giao lưu tại Khoa,…

Hàng năm, Chi đoàn đều giới thiệu các đoàn viên ưu tú đến Chi bộ Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học để phát triển Đảng, xứng đáng với lời dạy của Bác ““Đoàn thanh niên lao động – phải là cánh tay đắc lực của Đảng trong việc tổ chức và giáo dục các thế hệ thanh niên, nhi đồng thành những chiến sĩ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”, thực hiện đúng theo Di chúc Bác Hồ: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Cô Đào Kim Khánh Bí Thư
Quy Định
Tài Liệu
Video