Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

THÔNG TIN PHÂN CÔNG SAU TỐT NGHIỆP

Ngày 22/11/2018 Lễ Tốt nghiệp các lớp khối Cử nhân thuộc khoa Điều dưỡng – KTYH trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch đã diễn ra trang trọng và ấm cúng với số lượng Cử nhân tốt nghiệp các ngành là 428.

Trong tháng 12/2018, Sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Trường phân công nhiệm sở cho 428 Tân cử nhân bao gồm các ngành Cử nhân Điều dưỡng đa khoa chính quy; Cử nhân Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức; Cử nhân Xét Nghiệm; Cử nhân Kỹ thuật y học; Cao đẳng Hộ sinh.

Đợt phân công nhiệm sở này sẽ cung cấp cho ngành y tế thành phố đội ngũ nhân viên y tế có chất lượng góp phần chăm sóc sức khỏe của người dân.

Quy Định
Tài Liệu
Video