Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH
KHOA ĐIỀU DƯỠNG - KTYH

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM/ CỐ VẤN HỌC TẬP VÀ BAN CÁN SỰ CÁC LỚP
THUỘC KHOA ĐIỀU DƯỠNG - KTYH
NĂM HỌC 2018 – 2019

 

 

STT LỚP GVCN/ CVHT BAN CÁN SỰ LỚP
1. CNĐD

2015

CÔ NGÔ THANH TRÚC

CÔ NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG

LP. LƯU ĐÀO MARRY LYNA

LP. NGUYỄN QUÂN

LT. VŨ THỊ NGỌC TRÂM

2. CNĐD 2016 CÔ LÊ THỊ MỸ LY

CÔ ĐỖ THỊ HÀ

LP. ĐẶNG NHÂN NGHĨA

LP. TRẦN THANH HẢI

LT. NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý

LP. TRẦN YẾN LINH

3. CNĐD

PARAMEDIC 2016

THẦY PHẠM MINH NHỰT NGUYỄN THANH THẢO NHI
4. CNĐD 2017 CÔ HỒ THỊ NGA

CÔ NGUYỄN HOÀNG THANH TÂM

LT. MẠC PHÙNG PHÚ

LP. NGÔ MINH THÔNG

LP. VŨ QUỲNH TRÚC

5. CNĐD – HỘ SINH

2017

CÔ NGUYỄN HỒNG THẮM LT. CHÂU THỊ NGỌC HIỂN

LP. HOÀNG TRƯƠNG KIỀU GIANG

LP. NGÔ THỊ THU MINH

6. CNĐD 2018 CÔ NGUYỄN BẠCH THẢO NGUYÊN

THẦY PHẠM DƯƠNG THANH TÂM

LT. NGUYỄN NGỌC MINH

LPHT. TRẦN NGUYỄN HOÀNG NAM

LPHT. NGUYỄN MINH NGUYỆT

LPĐS. TĂNG PHỤNG LINH

LPĐS. NGUYỄN LÊ MAI THI

7. CNĐD

VLVH 2015

CÔ ĐẶNG THỊ THANH TUYỀN LT. TIÊU THÀNH ĐẠT

LP. NGUYỄN THỊ NGỌC HOA

8. CNĐD

VLVH 2016

CÔ PHAN THỊ HÂN LT. BÙI MINH THÂN

LP. DƯƠNG NGUYỄN HOÀNG YẾN

9. CNĐD VLVH

2017

CÔ NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

CÔ TRẦN THỊ XUÂN HẠNH

LT. ĐỖ ANH DŨNG

HUỲNH TẤN ĐẠT

NGUYỄN QUỐC TRUNG

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

10. CNĐD VLVH

2018

CÔ TRIỆU THỊ THOA

CÔ NGUYỄN THỊ THANH THỦY

(Chưa tuyển sinh)
11. CNXN

2015

THẦY NGUYỄN PHÚ HOÀI LT. VŨ QUỐC HUY

LP. VŨ QUỐC NHIÊN

LP. TRẦN HOÀNG THÁI

 

LP. NGUYỄN HOÀNG GIAO THY

12. CNXN

2016

CÔ NGUYỄN VŨ LAM YÊN LT. DIỆP ĐÀO TIÊN

LP. NGUYỄN CÔNG ĐỨC

LP. LÊ THỊ THU NGÂN

LP. NGUYỄN QUANG HUY

13. CNXN

2017

CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC LÂM LT. HUỲNH NHẬT PHONG

LP. ÂU DƯƠNG LINH

LP. LƯU THỊ HẰNG

14. CNXN

2018

THẦY LÊ VĂN GIẢNG LT. NGUYỄN HOÀNG THỤY VY

LP. ĐẶNG NGUYỄN BÌNH AN

LP. LÊ DŨNG MINH THÀNH

15. CN KTYH

2015

THẦY PHẠM CÔNG SÁCH LT. NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

LP. NGUYỄN LÊ ANH DUY

16. CN KTYH

2016

THẦY NGUYỄN VĂN ÚT LT: VŨ LÊ HUY

LP: NGUYỄN KHÁNH VY

17. CN KTYH

2017

CÔ LÊ HẢI HÀNH TIÊN LT.NGUYỄN HOÀNG PHÚC

LP. TRƯƠNG GIA BẢO

18. CN KTYH

2018

THẦY NGUYỄN TẤN KHOA LT. VÕ RCOM LINH HUYỀN

LP. NGÔ THỤY KIM SA

19. CN GMHS

2015

THẦY PHAN HOÀNG TRỌNG LT. PHẠM NGỌC HƯƠNG

LP. NGUYỄN THỊ DIỆU HUYỀN

20. CNĐD

GMHS 2016

THẦY PHAN HOÀNG TRỌNG LT. DƯƠNG ĐỨC THÀNH

LP. LÂM LỆ PHƯƠNG

 

Quy Định
Tài Liệu
Video