Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA ĐIỀU DƯỠNG – KTYH NHIỆM KỲ 2020 -2022

Sáng ngày 15/01/2020 tại Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Khoa Điều dưỡng – KTYH đã tổ chức Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đại hội đã bầu Chi ủy gồm 3 đồng chí và  đồng chí Đặng Trần Ngọc Thanh làm Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video