Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

Tài Liệu Tham Khảo

  • 30/09/2018
  • admin
Sách ĐDCB (Khoa ĐD-KTYH, trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch) Ngày 17 tháng 07 năm 2012.      ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN (Tập 1)   NXB Y Học    Chủ...

ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

  • 30/09/2018
  • admin
Điều Dưỡng Trung Cấp Đa Khoa Điều dưỡng chính qui Khóa Số lượng HS Lớp Giáo viên chủ nhiệm 34 khoảng 620 HS 34A1 CN. Nguyễn Lê Phương Thảo 34A2...
Quy Định
Tài Liệu
Video