Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

Không ai được vào đây

  • 07/01/2019
  • admin
Sách “Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử”, có đoạn: “Ngày 27 tháng 4 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe hai đồng chí: Lê Đức Anh và Chu...

CÂU CHUYỆN VỀ BA CHIẾC BA LÔ

  • 29/12/2018
  • admin
Trong những ngày sống ở Việt Bắc, mỗi lần Bác đi công tác, có hai đồng chí đi cùng. Vì sợ Bác mệt, nên hai đồng chí định mang hộ ba...

THỜI GIAN QUÝ BÁU LẮM

  • 29/12/2018
  • admin
Năm 1945, mở đầu bài nói chuyện tại lễ tốt nghiệp khoá V Trường huấn luyện cán bộ, Người thẳng thắn góp ý: “Trong giấy mời tới đây nói 8...
Quy Định
Tài Liệu
Video