Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

CẬP NHẬT THÔNG TIN SINH VIÊN TRÊN PHẦN MỀM QLSV

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHẠM NGỌC THẠCH                                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v. Cập nhật dữ liệu thông tin sinh viên

Nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu thông tin sinh viên, phục vụ tốt cho công  tác quản lý sinh viên, phòng Công tác học sinh – sinh viên đề nghị tất cả các sinh viên thuộc các khoa (khoa Y, khoa Dược, khoa Răng Hàm Mặt, khoa Y tế công cộng, khoa Điều dưỡng – Kỹ  thuật y học, các lớp Cử nhân KXNK, …) thực hiện nghiêm túc việc cập nhật dữ liệu  thông  tin sinh viên vào phần mềm quản lý sinh viên. Cụ thể như sau:

 1. Thời gian:

–        Từ ngày 25/03/2019 đến hết ngày 07/04/2019;

 1. Phương thức:
 • Đối với các sinh viên đã thực hiện cập nhật thông tin cá nhân theo các thông báo trước đây của phòng Công tác Học sinh sinh viên, sinh viên thực hiện cập nhật lại những thông tin có thay đổi (nếu có);
 • Đối với các sinh viên chưa từng thực hiện việc cập nhật thông tin trên phần mềm quản lý sinh viên, sinh viên vào website của trường: https://pnt.edu.vn => vào mục HỌC SINH SINH VIÊN (http://online.pnt.edu.vn) => vào mục ĐĂNG NHẬP (http://online.pnt.edu.vn/Login)
  • Tên đăng nhập: Mã số sinh viên
  • Mật khẩu: Mã số sinh viên
 • Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên thực hiện thay đổi mật khẩu, sau đó vào mục thông tin cá nhân tiến hành cập nhật thông tin cá nhân.  Sinh viên phải cập nhật đầy đủ tất   cả các trường dữ liệu thông tin. Sau khi hoàn tất  cập  nhật  thông tin  cá nhân,  sinh viên  nhấn nút XÁC NHẬN THÔNG TIN để hoàn tất. (Lưu ý việc cập nhật thông tin của sinh   viên chỉ được xác nhận khi sinh viên nhấn nút XÁC NHẬN THÔNG TIN).
 1. Một số lưu ý
 • Trường hợp sinh viên  không thực hiện cập nhật thông tin sinh viên (xác nhận bằng  việc nhấn nút XÁC NHẬN THÔNG TIN), sinh viên sẽ bị khóa tài khoản sinh viên;
 • Khi tài khoản của sinh viên bị khóa, sinh viên sẽ gặp nhiều khó khăn và trở ngại trong các công việc sau: cấp giấy chứng nhận sinh viên (xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, xác nhận cấp học bổng, xác nhận vay vốn, xác nhận xin cấp visa), cấp bảng điểm, đóng học phí, sai sót thông tin trong danh sách thi kết thúc học phần, môn học;

Phòng Công tác Học sinh sinh viên kính mong Ban Chủ nhiệm khoa, Giáo viên chủ nhiệm và Ban Cán sự lớp thông tin rộng rãi tới tất cả sinh viên, đảm bảo tất cả sinh viên biết và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung trong Thông báo;

Trân trọng./.

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

ThS. Nguyễn Ngọc Hà

Quy Định
Tài Liệu
Video