Nhằm đáp ứng nhu cầu tự tra cứu tài liệu và nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên – học sinh, ngày 02/10/2012 ban chủ nhiệm khoa ra quyết định thành lập đơn vị tự học. Đơn vị được đặt tại lầu 5 khu A2. Định hướng trong tương lai đơn vị sẽ đi vào phục vụ sinh viên – học sinh với các chức năng và hoạt hộng như sau:

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

♦ Nâng cao tính tự giác, tích cực kiên nhẫn của học sinh – sinh viên trong quá trình học tập.
♦ Giúp học sinh – sinh viên tự hoàn thiện kiến thức cho bản thân sau các giờ dự lý thuyết và thực hành.
♦ Rèn luyện cho sinh viên – học sinh có thói quen suy nghĩ và tự tin giải quyết công việc một cách độc lập.
♦ Củng cố và nâng cao những kỹ năng – kỹ xảo ứng dụng trong lâm sàng nhờ sự kết hợp khoa học giữa “học” và “hành” qua quá trình tự học.

Cảnh bên ngoài khu tự học

The scenery outside of self-study area
Students can study in the best conditions
The Library of Faculty

HOẠT ĐỘNG :

Đơn vị sẽ hỗ trợ sinh viên – học sinh về 2 lĩnh vực chính yếu sau:
1/ Không gian tự tra cứu tài liệu. Tài liệu có thể là:
+ Bài báo, tạp chí, sách chuyên môn…. Sinh viên – học sinh có thể đăng ký mượn đọc tại chỗ.
+ Phương tiện thông tin trực tuyến: internet … Sinh viên – học sinh phải đăng ký trước khi sử dụng.
2/ Các trang thiết bị thực hiện các kỹ thuật ứng dụng trong lâm sàng.
Phần này sinh viên – học sinh phải đăng ký theo nhóm với thể lệ sau:
+ Một nhóm gồm 4 thành viên, trong đó có 1 nhóm trưởng. Nhóm trưởng sẽ chịu trách nhiệm đăng ký cho nhóm và chịu trách nhiệm bảo quản các trang thiết bị đã mượn.
+ Có thể sử dụng phiếu đăng ký (nhận tại phòng hướng dẩn của đơn vị) hoặc đăng ký qua Email: labdieuduong@gmail.com của Đơn vị tự học trước 1 tuần.
+ Để tiện cho việc đăng ký, sinh viên – học sinh sẽ tham khảo chủ đề các kỹ thuật tự học trong tuần qua thông báo tại Đơn vị  lầu 5 khu A 2 trước khi đăng ký.
+ Đơn vị sẽ xem xét và lên lịch chi tiết về thời gian cho các nhóm đã đăng ký vào chiều thứ 6 hàng tuần trên thông báo tại Đơn vị  lầu 5 khu A 2.
+ Thời gian tự học cho mỗi kỹ thuật là 1 giờ.