Bộ môn Vật lý trị liệu thuộc Chấn thương chỉnh hình- phục hồi chức năng. Từ 27/07/2011, theo quyết định 1026/QĐ-ĐHYPNT, sau khi Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học được thành lập Bộ môn Vật lý trị liệu trở thành 1 trong 8 Bộ môn của Khoa.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

♦ Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng theo năng lực phù hợp với khuynh hướng phát triển và hội nhập Vật lý trị liệu thế giới.
♦ Huấn luyện và phát triển kỹ năng Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng phù hợp với từng đối tượng đào tạo.
♦ Thực hành lâm sàng Vật lý trị liệu dựa trên khoa học chứng cứ.
♦ Phát triển bộ môn có kế hoạch cụ thể mang tính khả thi nhằm phát triển cả về nhân lực, cơ sở vật chất và xây dựng chương trình đào tạo.
Phát triển, nâng cao năng lực học tập suốt đời.

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

♦ Phấn đấu đến năm 2020 mở mã ngành đạo tạo Phục hồi chức năng – Vật lý trị liệu.
♦ Hoàn thiện đội ngũ cán bộ giảng sau đại học.
♦ Từng bước đào tạo sau đại học với đội ngũ can bộ giảng có trình độ cao.
Hợp tác đào tạo Vật lý trị liệu liên kết quốc tế.
♦ Nghiên cứu chuyên sâu các lĩnh vực Vật lý trị liệu chuyên ngành như thần kinh, chấn thương chỉnh hình, tim mạch – hô hấp, người lớn và trẻ em.
Ban cố vấn:

 

     TS. ĐÀO THỊ HIỆP

 

Giáo vụ BM:

 

     CN. PHAN THỊ TUYẾT SƯƠNG

      

Các giảng viên:

Các giảng viên:
Thầy Nguyễn Hoàng Linh

Thầy Ngô Gia Trí

Cô Khánh Nam