Bộ môn Hộ sinh nguyên là Phân môn Hộ sinh thuộc Bộ môn Điều dưỡng – Hộ sinh. Từ 27/07/2011, theo quyết định 1026/QĐ-ĐHYPNT, sau khi Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học được thành lập Bộ môn Hộ sinh trở thành 1 trong 8 Bộ môn của Khoa.

Bộ môn Hộ sinh là đơn vị giảng dạy những kỹ năng chăm sóc người bệnh dành cho đối tượng điều dưỡng và hộ sinh, tọa lạc tại lầu 4, bao gồm 4 phòng thực tập và Đơn vị Huấn luyện mô phỏng.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

♦ Đào tạo cử nhân điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh và sau đại học đạt năng lực ngành đáp ứng nhu cầu xã hội.
♦ Thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dung kỹ thuật công nghệ và hợp tác quốc tế.
♦ Điều hành và quản lý bộ môn theo định hướng chiến lược chung của khoa và trường.
♦ Đổi mới, sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giảng viên.
 Đoàn kết và phát triển bộ môn vững mạnh.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

♦ Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng có trình độ sau đại học.
♦ Cập nhật và đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo, giáo trình giảng dạy gắn liền với mô hình Viện – Trường.
Bộ môn Hộ sinh
Trưởng bộ môn Hộ sinh:

Số điện thoại:

 

        BSCKII. Nguyễn Ngọc Minh Phương

        0918771038

        

Giáo vụ bộ môn Hộ sinh:

Số điện thoại: 

 

       ĐDCK1. Nguyễn Hồng Thắm

       0903073259

       

Giảng viên bộ môn Hộ sinh:

Số điện thoại: 

 

    CN. Nguyễn Thị Thanh Tuyền

    0967275011

    

Các giảng viên:

1/ Học hàm, Họ và Tên: ThS.BS. Việt Thị Minh Trang

Số điện thoại: 0903060623

 

 

2/ Học hàm, Họ và Tên: BSCKI. Trần Thị Ngọc Phượng

Số điện thoại: 0932.700.833

 

 

3/ Học hàm, Họ và Tên: ĐDCK1. Võ Thị Thanh Trà

Số điện thoại: 0918186628

 

 

4/ Học hàm, Họ và Tên: CN. Tạ Thị Hồng Vân

Số điện thoại: 0938 156 020

 

 

5/ Học hàm, Họ và Tên: CN. Trương Thị Hồng Thắm

Số điện thoại: 0909285385