Bộ môn Điều dưỡng Lâm sàng nguyên là Phân môn Điều dưỡng Lâm sàng thuộc Bộ môn Điều dưỡng – Hộ sinh. Từ 27/07/2011, theo quyết định 1026/QĐ-ĐHYPNT, sau khi Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học được thành lập Bộ môn Điều dưỡng Lâm sàng trở thành 1 trong 8 Bộ môn của Khoa.

Bộ môn Điều dưỡng Lâm sàng là đơn vị giảng dạy những kỹ năng chăm sóc người bệnh dành cho đối tượng điều dưỡng và hộ sinh , tọa lạc tại lầu 4, bao gồm 4 phòng thực tập và Đơn vị Huấn luyện mô phỏng.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

♦ Hoàn thiện kiến thức, kỹ năng thực hành lâm sàng tại cơ sở thực hành.
♦ Thiết lập công cụ lượng giá thực hành lâm sàng phù hợp chuẩn đầu ra và thực tế điều dưỡng Việt Nam.
♦ Xây dựng truyền thống thực hành kỹ năng trên lâm sàng có điểm nhấn mang thương hiệu “Phạm Ngọc Thạch”.
Nâng cao giá trị Cử nhân điều dưỡng có kỹ năng thực hành lâm sàng lên tầm cao mới.

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

♦ 100% Giảng viên có trình độ sau đại học, hướng tới trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo.
♦ Đổi mới mạnh mẽ phương thức giảng dạy kỹ năng thực hành lâm sàng.
♦ Phấn đấu thực hành lâm sàng giữ vai trò quyết định đầu ra của sinh viên.
75% cán bộ giảng có đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở và có ít nhất một đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố.

Trưởng Bộ môn:

 

     ThSĐD. NGÔ THANH TRÚC

Phó trưởng BM:

 

    ThSĐD. TRẦN THỊ XUÂN HẠNH

     

Giáo vụ BM:

 

    CNĐD. NGUYỄN THỊ MỸ LINH

     

Các giảng viên:

Cô Nguyễn Lê Phương Thảo
Cô Nguyễn Thị Huyền Trang
Cô Trần Thị Thu Hằng
Cô Phạm Thị Cẩm Duyên
Thầy Lê Nguyễn Ngọc Duy