Bộ môn Điều dưỡng Cơ bản nguyên là Phân môn Điều dưỡng cơ bản thuộc Bộ môn Điều dưỡng – Hộ sinh. Từ 27/07/2011, theo quyết định 1026/QĐ-ĐHYPNT, sau khi Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học được thành lập Bộ môn Điều dưỡng cơ bản trở thành 1 trong 8 Bộ môn của Khoa.

Bộ môn Điều dưỡng cơ bản là đơn vị giảng dạy những kỹ năng chăm sóc người bệnh dành cho đối tượng điều dưỡng và hộ sinh , tọa lạc tại lầu 4, bao gồm 4 phòng thực tập và Đơn vị Huấn luyện mô phỏng.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ :

♦ Tổ chức huấn luyện các kỹ năng Điều dưỡng Cơ bản dựa trên Chương trình đào tạo tiên tiến theo Học chế tín chỉ và Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam.
♦ Hiện đại hóa, cập nhật giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy, tài liệu tự học và tài liệu trực tuyến.
♦Nghiên cứu khoa học, ứng dụng trong giảng dạy và thực hành.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

♦ Trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo; đổi mới mạnh mẽ đội ngũ cán bộ giảng theo hướng chuyên sâu, trình độ cao.
♦ Đi đầu trong công tác cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy và lượng giá Sinh viên – Học viên theo hình thức OSCE.
♦ Song hành phát triển hệ thống Huấn luyện Mô phỏng lâm sàng với Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng.
Cô Phượng
 Trưởng Bộ môn:

 

  ThS. Nguyễn Thị Kim Phượng

 

DDCB_3
Giáo vụ BM:

 

    ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

    

Các giảng viên:
Cô Nguyễn Thị Minh Phương
Cô Nguyễn Bạch Thảo Nguyên
Cô Lê Thị Mỹ Ly
Thầy Phạm Dương Thanh Tâm
Cô Võ Thị Tám