1. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

♦ Đào tạo Cử nhân điều dưỡng chuyên ngành Cấp cứu ngoài bệnh viện đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế về cấp cứu của thành phố Hồ Chí Minh.

♦ Hỗ trợ tập huấn tăng cường kỹ năng cấp cứu chuyên nghiệp ngoài bệnh viện cho các đơn vị y tế.

♦ Giảng dạy học phần Điều dưỡng gia đình, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, chăm sóc người bệnh ung thư và chăm sóc giảm nhẹ.

♦ Tham gia thực hiện nghiên cứu khoa học các lĩnh vực liên quan

2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

♦ Chuẩn hoá và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên đảm bảo chất lượng dạy và học.

♦ Xây dựng và cập nhật giáo trình đào tạo chuyên ngành, điện tử hóa tài liệu học tập.

♦ Hoàn thiện xây dựng phòng thực hành mô phỏng và mô hình xe cấp cứu mô phỏng nhằm đáp ứng đào tạo kỹ năng cấp cứu.

 

CẤP CỨU KHẨN CẤP – CHĂM SÓC ÂN CẦN

para1.png
Trưởng Bộ Môn ThS. Lâm Thị Thu Tâm
para2
Phó Trưởng Bộ Môn ThS. Võ Kim Ngân
para3
Phó Trưởng Bộ Môn ThS. Phạm Minh Nhựt
para4
Giáo vụ Bộ Môn CN. Đinh Hoàng Hải

Các Giảng Viên:

ĐDCKI. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

ThS. Hồ Như Loan

CN. Khưu Tấn Phúc

CN. Lê Hữu Duy

CN. Hoàng Minh Thành

CN. Huỳnh Ngọc Yến