Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

Buổi tiếp đón đoàn công ty cổ phần sách và học liệu điện tử Pharos

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

  • Thời gian: 14h00 – 16h30, ngày 13 tháng 09 năm 2017.
  • Địa điểm: Phòng họp Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học (Khoa Điều dưỡng – KTYH), Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

     * Khoa Điều dưỡng – Kỹ Thuật Y học:

  • TS. Cao Văn Thịnh – Trưởng Khoa Điều dưỡng – KTYH;
  • Nguyễn Thị Thanh Tình –Bộ phận Hợp tác quốc tế Khoa;

* Đại diện Công ty Cổ phần Sách và Học liệu điện tử Pharos:

  • Bà Nguyễn Cẩm Ly – Bộ phận Đối ngoại;
  • Ông Phó Đức Khôi – Giám đốc Công ty Pharos;
  • Ông Lê Duy Quang – Thiết kế.

MỤC ĐÍCH LÀM VIỆC

  • Tham quan Khoa Điều dưỡng – KTYH;
  • Giới thiệu Công ty Cổ phần Sách và Học liệu Điện tử Pharos;
  • Khảo sát và tìm hiểu cơ hội hợp tác giữa Khoa Điều dưỡng Kỹ thuật Y học và Công ty Cổ phần Sách và Học liệu điện tử Pharos trong thời gian tới.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Quy Định
Tài Liệu
Video