Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

Buổi tiếp đón Đại học khoa học ứng dụng Saimaa và Tổ chức xã hội và chăm sóc sức khỏe vùng Nam Karelia (Eksote), Phần Lan

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

 • Thời gian: ngày 15 và 16 tháng 12 năm 2017
 • Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Capella và Phòng họp Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học (Khoa Điều dưỡng – KTYH), Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (PNTU).

THÀNH PHẦN THAM DỰ

* Khoa Điều Dưỡng – KTYH, PNTU:

 • TS. Cao Văn Thịnh – Trưởng Khoa;
 • Đặng Trần Ngọc Thanh – Phó Trưởng Khoa;
 • ĐD.CKI. Hồ Thị Trúc Phương – Phó Trưởng Khoa;
 • Nguyễn Thị Thanh Tình – Bộ phận Hợp tác quốc tế của Khoa;
 • Nguyễn Quế Trân – Bộ phận Hợp tác Quốc tế của Khoa;
 • Lê Hải Hạnh Tiên – Bộ môn Kỹ thuật Hình ảnh;
 • CNĐD. Nguyễn Thị Thùy Dung – Trung tâm Huấn luyện Kỹ năng Mô phỏng.

* Đại học Khoa học Ứng dụng Saimaa, Phần Lan

 • Anneli Pirttilä – Hiệu trưởng, Giám đốc Điều hành;
 • ĐD. Pirjo Huovila – Giám đốc chương trình Đào tạo Điều dưỡng ;
 • PirjoVaittinen – Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe và Dịch vụ xã hội;
 • Lauri Haiko – Giám đốc Phát triển, LUT Group;
 • Hoàng Thị Anh Thư – Trợ lý.

* Tổ chức Eksote, Phần Lan

 • Pentti Itkonen – Giám đốc Điều hành;
 • Tuula Karhula – Giám đốc dịch vụ Y tế và Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

MỤC ĐÍCH LÀM VIỆC

 • Tổ chức Hội thảo “Chăm sóc tại nhà và Cấp cứu ngoại viện”;
 • Thảo luận cơ hội hợp tác giữa Khoa Điều dưỡng – KTYH (PNTU), Đại học Khoa học Ứng dụng Saimaa và Tổ chức Eksote, Phần Lan.

NỘI DUNG LÀM VIỆC

 • Trong Hội thảo “Chăm sóc người bệnh tại nhà và Cấp cứu ngoại viện” ngày 15/12/2017, các báo cáo viên từ Đại học Khoa học Ứng dụng Saimaa và Eksote chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến mô hình chăm sóc người bệnh tại nhà và cấp cứu ngoại viện ở Phần Lan, cũng như hệ thống giáo dục đại học Phần Lan, đặc biệt nhấn mạnh lĩnh vực đào Cử nhân điều dưỡng cấp cứu ngoại viện;
 • Thăm cơ sở vật chất và hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện Quận 2. Sau đó, đoàn có buổi họp với Ban Chủ nhiệm Khoa Điều dưỡng – KTYH, PNTU về các kế hoạch hợp tác giữa các bên;
 • Nhìn chung, Hội thảo đã diễn ra thành công và buổi họp đã mở ra cơ hội hợp tác giữa PNTU, Đại học Khoa học Ứng dụng Saimaa và Eksote trong tương lai gần.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Quy Định
Tài Liệu
Video