Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

Buổi tiếp đón đại diện hội phát triển xuất khẩu cao su Malaysia

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

  • Thời gian: ngày 18 tháng 12 năm 2017
  • Địa điểm: Phòng họp Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học (Khoa Điều dưỡng – KTYH), Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (PNTU).

THÀNH PHẦN THAM DỰ

* Khoa Điều Dưỡng – KTYH, PNTU

  • TS. Cao Văn Thịnh – Trưởng Khoa;
  • Nguyễn Thị Thanh Tình – Bộ phận Hợp tác quốc tế của Khoa;
  • Nguyễn Quế Trân – Bộ phận Hợp tác Quốc tế của Khoa.

* Hội phát triển xuất khẩu cao su Malaysia

  • P. Uthaya Malar – Phó Giám đốc Quan hệ công nghiệp và cộng đồng;
  • Adrian Sibuan – Giám đốc Maketing và Phát triển.

MỤC ĐÍCH LÀM VIỆC

Thảo luận về cơ hội hợp tác giữa Khoa Điều dưỡng – KTYH, PNTU và Hội phát triển xuất khẩu cao su Malaysia về tổ chức hội thảo.

NỘI DUNG LÀM VIỆC

  • Xem clip giới thiệu Khoa về lịch sử, tổ chức, các hoạt động và hướng phát triển;
  • MREPC có kế hoạch tổ chức hội thảo giáo dục về tăng cường ý thức của nhân viên y tế về quản lý kiểm soát nhiễm khuẩn và sử dụng găng tay y tế đúng cách vào tháng 3/2018. Với mục đích này, cuộc họp đã thảo luận về cơ hội hợp tác và các vấn đề liên quan như thành phần tham dự, báo cáo viên,…
  • Nhìn chung, cuộc họp đã mở ra cơ hội thông hiểu và hợp tác giữa Khoa Điều dưỡng – KTYH (PNTU) và MREPC trong tương lai.

HÌNH ẢNH

Quy Định
Tài Liệu
Video