Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

Buổi tiếp đón các giảng viên điều dưỡng từ Nhật

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

 • Thời gian: 9.00am – 11.45am, ngày 21tháng 3 năm 2018
 • Địa điểm: Phòng họp Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học (Khoa Điều dưỡng – KTYH), Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (PNTU)

THÀNH PHẦN THAM DỰ

* Khoa Điều Dưỡng – KTYH, PNTU

 • TS.BS. Cao Văn Thịnh – Trưởng Khoa;
 • Đỗ Thị Hà – Bộ phận Nghiên cứu;
 • Nguyễn Thị Thanh Tình – Bộ phận Hợp tác Quốc tế;
 • Nguyễn Quế Trân – Bộ phận Hợp tác Quốc tế.

* Các giảng viên đại học từ Nhật

 • Dr. Masaharu Uemoto – Giáo sư danh dự, Trường Cao đẳng Điều dưỡng Thành phố Kobe;
 • Ai Miura, MA. – Giảng viên chuyên ngành Tâm lý và Điều dưỡng Sức khỏe tâm thần, Trường Điều dưỡng, Đại học Môi trường Con người;
 • Yuko O. Hirano – Giáo sư, Học viện Khoa học Y sinh, Đại học Nagasaki;
 • Emi Nogami – Nhà nghiên cứu, Trung tâm phát triển các nghiên cứu về văn hóa giữa các quốc gia, Trường Nghiên cứu văn hóa sau đại học, Đại học Kobe.

MỤC TIÊU LÀM VIỆC

Thảo luận kế hoạch phối hợp thực hiện nghiên cứu chung giữa hai trường liên quan đến lĩnh vực chăm sóc người bị sa sút trí tuệ.

NỘI DUNG LÀM VIỆC

 • Xem video clip giới thiệu Khoa;
 • Tham quan Khoa Điều dưỡng – KTYH;
 • Thảo luận về chương trình giảng dạy cho đối tượng Cử nhân Điều dưỡng về học phần Chăm sóc Người cao tuổi;
 • Trao đổi về bản kế hoạch phối hợp thực hiện nghiên cứu về nhận thức và chăm sóc bệnh suy giảm trí tuệ hướng đến việc đào tạo và hỗ trợ điều dưỡng đến Nhật;
 • Kết luận: Khoa Điều dưỡng – KTYH đồng ý phối hợp cùng nhóm giảng viên từ Nhật thực hiện nghiên cứu và tiếp tục trao đổi cụ thể hơn về nghiên cứu trong thời gian tới.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Quy Định
Tài Liệu
Video