Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

Buổi tiếp đón các đại diện từ Đại học Halmstad, Thụy Điển

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

 • Thời gian: 2.15pm – 4.45pm, ngày 23 tháng 3 năm 2018
 • Địa điểm: Phòng họp Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học (Khoa Điều dưỡng – KTYH), Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (PNTU).

THÀNH PHẦN THAM DỰ

* Khoa Điều Dưỡng – KTYH, PNTU

 • TS.BS. Cao Văn Thịnh – Trưởng Khoa;
 • TSĐD. Đặng Trần Ngọc Thanh – Phó Trưởng Khoa;
 • Nguyễn Quế Trân – Bộ phận Hợp tác Quốc tế;
 • Do Thi Ha – Bộ phận Nghiên cứu Khoa học.

* Đại học Halmstad, Thụy Điển

 • Ing-Marie Carlsson – Trưởng khoa Sức khỏe và Điều dưỡng, Trường Sức khỏe và Phúc lợi, ĐH Halmstad;
 • Jeanette Kallstrand – Giảng viên, Giám đốc Nghiên cứu điều dưỡng, Trường Sức khỏe và Phúc lợi, ĐH Halmstad;
 • Kristina Ziegert – Giáo sư Khoa học điều dưỡng, Trường Sức khỏe và Phúc lợi, ĐH Halmstad;
 • Ulf Lennart Ivarsson – Giám đốc, Tư vấn viên cấp cao cho quốc tế hóa chiến lược, ĐH Halmstad.

MỤC TIÊU LÀM VIỆC

 • Tìm hiểu thực trạng đào tạo của hai trường và các phương thức định hướng phát triển. Dựa trên mối quan tâm chung, hai bên bàn luận và đề xuất một số nội dung hợp tác khả thi trong tương lai.
 • Thảo luận chương trình trao đổi sinh viên và giảng viên thông qua dự án Erasmus+, tập trung vào việc phối hợp nghiên cứu khoa học.

NỘI DUNG LÀM VIỆC

 • Xem video clip giới thiệu Khoa;
 • Tham quan hệ thống lab mô phỏng của Khoa / Trường;
 • Trao đổi, bàn luận về các vấn đề hợp tác nghiên cứu liên quan đến đào tạo điều dưỡng chất lượng cao và phát triển trung tâm lab mô phỏng;
 • Kết luận: Buổi làm việc đã giúp tạo sự thông hiểu giữa Khoa Điều dưỡng – KTYH, PNTU và ĐH Halmstad, Thụy Điển, đồng thời mở ra cơ hội tốt cho sự phối hợp trong nghiên cứu và tiến tới ký kết MOU trong tương lai gần.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Quy Định
Tài Liệu
Video