Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

BUỔI LÀM VIỆC GIỮA KHOA ĐIỀU DƯỠNG – KTYH CÙNG ĐẠI DIỆN HIỆP HỘI GIAO LƯU QUỐC TẾ GIÁO DỤC VÀ Y TẾ

 1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
 • Thời gian: 08h00, ngày 09 tháng 03 năm 2021.
 • Địa điểm: Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
 1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

     * Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học:

 • TS. Cao Văn Thịnh – Nguyên Trưởng Khoa Điều dưỡng – KTYH;
 • Lâm Thị Thu Tâm – Phó Trưởng Khoa Điều dưỡng – KTYH;
 • ĐD CK1. Hồ Thị Trúc Phương – Phó Trưởng Khoa Điều dưỡng – KTYH;
 • Nguyễn Thị Thanh Tình – Bộ phận Hợp tác Quốc tế;
 • Nguyễn Quân – Bộ phận Hợp tác Quốc tế.

     * Đại diện Hiệp hội giao lưu giáo dục và y tế

 • Nguyễn Hữu Quý: Trưởng đại diện khu vực Đông Nam Á
 • Trương Thị Ái Vân: Đại diện tại khu vực Tp.HCM
 1. NỘI DUNG LÀM VIỆC
 • Trao đổi về chương trình thực tập sinh điều dưỡng tại Nhật
 • Đối tượng: Sinh viên năm 3-4 của ngành Điều dưỡng, được Trường chấp nhận thực tập tại Nhật Bản.
 • Thời gian thực tập: 12 tháng
 • Chương trình “Thực tập sinh quốc tế” nhằm mục đích để sinh viên được học tập, trải nghiệm môi trường làm việc tại bệnh viện, viện dưỡng lão Nhật Bản.
 1. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Quy Định
Tài Liệu
Video