Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

Buổi đón tiếp các đại diện từ Đại học Duke Kunshan, Trung Quốc

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

 • Thời gian: 1.30pm – 4.15pm, ngày 16 tháng 3 năm 2018
 • Địa điểm: Phòng họp Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học (Khoa Điều dưỡng – KTYH), Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (PNTU).

THÀNH PHẦN THAM DỰ

* Khoa Điều Dưỡng – KTYH, PNTU

 • TS.BS. Cao Văn Thịnh – Trưởng Khoa;
 • TSĐD. Đặng Trần Ngọc Thanh – Phó Trưởng Khoa;
 • Hồ Thị Trúc Phương, ĐDCKI – Phó Trưởng Khoa;
 • Nguyễn Quế Trân – Bộ phận Hợp tác Quốc tế;
 • Phạm Công Sách – Phó Bộ môn Kỹ thuật Hình ảnh;
 • Lê Hải Hạnh Tiên – Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật Hình ảnh;
 • Đặng Thế Phong – Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật Hình ảnh;
 • Bùi Ngọc Khôi – Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật Hình ảnh.

* Đại học Duke Kunshan, Trung Quốc

 • David YC Huang – Giáo sư, Chương trình Vật lý Y học sau đại học, Đại học Duke Kunshan;
 • Lin Chen – Recruitment Officer, Đại học Duke Kunshan.

MỤC TIÊU LÀM VIỆC

 • Giới thiệu với các sinh viên Kỹ thuật Hình ảnh của Khoa Điều dưỡng – KTYH, PNTU về chương trình đào tạo Vật lý Y học sau đại học tại ĐH Duke Kunshan;
 • Thảo luận các kế hoạch hợp tác giữa Khoa / Trường và ĐH Duke Kunshan liên quan đến lĩnh vực Kỹ thuật Hình ảnh Y học.

NỘI DUNG LÀM VIỆC

 • David Huang và Ms. Lin Chen giới thiệu về một số thông tin về ngành học “Kỹ sư Vật lý Y học và Y học bức xạ” và chương trình đào tạo Vật lý Y học sau đại học tại ĐH Duke Kunshan;
 • Xem video clip giới thiệu Khoa;
 • Tham quan Khoa Điều dưỡng – KTYH;
 • Trao đổi các vấn đề quan tâm chung của cả hai trường liên quan đến lĩnh vực xạ trị, một lĩnh vực còn khá mới ở Việt Nam và cần một chương trình đào tạo chuyên nghiệp;
 • Kết luận: Buổi thảo luận đã mở ra cơ hội hợp tác giữa Khoa/Trường và Đại học Duke Kunshan, cụ thể:

+ ĐH Duke Kunshan hỗ trợ PNTU về tài liệu và nội dung giảng dạy phần xạ trị cho đối tượng Cử nhân Kỹ thuật Hình ảnh;

+ Phối hợp tổ chức hội thảo về ứng dụng phương pháp xạ trị trong điều trị;

+ Tiến tới ký kết Bản ghi nhớ giữa Khoa/ Trường và ĐH Duke Kunshan trong thời gian tới.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Quy Định
Tài Liệu
Video