Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

BÀI TẬP ONLINE CHO 2 LỚP YCQ 2018 C-D

BÀI TẬP ONLINE CHO 2 LỚP YCQ 2018 C-D :
1/KHỬ KHUẨN-TIỆT KHUẨN
2/DẤU HIỆU SINH TỒN
3/SĂN SÓC VẾT THƯƠNG
4/NGUYÊN TẮC DÙNG, THUỐC,TRUYỀN DỊCH
5/THÔNG TIỂU
BM SẼ GỬI ĐƯỜNG LINK CHO SV BẮT ĐẦU TỪ 20H NGÀY 15/9/2019 VÀ SẼ KẾT THÚC NHẬN BÀI VÀO 20H NGÀY 16/12/2019 . SAU THỜI GIAN TRÊN BM SẼ KHÔNG GIẢI QUYẾT MỌI TRƯỜNG HỢP NỘP TRỂ COI NHƯ 0đ.
Quy Định
Tài Liệu
Video